Accesul mass-media în incinta Spital & Policlinica Sfântul Ioan Baia Mare

Accesul reprezentanților mass-media în unitate, în vederea înregistrării, fotografierii sau filmării se face numai cu aprobarea  managerului, purtătorului de cuvânt, respectiv directorului medical (in această ordine), respectând dreptul la intimitate al pacienților.

Cum se obține accesul mass-media?

Accesul reprezentanţilor mass-media se face numai pe baza legitimaţiei de acreditare în specialitate şi a documentului de identitate. In situația in care managerul spitalului nu este prezent în unitate, accesul reprezentanților mass-media este permis numai cu aprobarea înlocuitorului managerului și cu înștiințarea purtatorului de cuvânt desemnat.

Accesul reprezentanților mass-media în spital este permisă pe baza acreditării acestora și înregistrării lor la punctul de control-acces al spitalului, în registru de vizitatori. Pentru obținerea acreditării, instituțiile de presă vor face demersuri scrise, specificând numele persoanelor ce fac parte din echipa de presă (reporter, cameraman, etc), datele de identificare și numărul de telefon al acestora (conform formularului de cerere anexat).

Acreditarea poate fi refuzată sau retrasă pentru fapte  care împiedică desfășurarea normală a activității spitalului și care nu privesc opiniile exprimate in presă de respectivul reprezentant mass-media, in cazul in care se constată abateri grave sau repetate de la normele deontologiei profesionale sau pentru fapte prin care a fost încalcată prezenta procedură. In acest caz, va fi informată instituția mass-media pentru obținerea acreditării pentru un alt reprezentant.
Pe toată durata deplasării in incinta spitalului, reprezentanții mass-media vor fi însoțiți de purtătorul de cuvânt, vor putea discuta cu persoana desemnată de conducerea unității din compartimentul de spital despre care se solicită informații.

Reprezentanţii mass-media pot filma în spital numai în spaţiile pentru care managerul şi-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienţilor sau filmarea acestora se poate face numai în condiţiile legii.

Rolul și atribuțiile purtătorului de cuvânt

In vederea desfășurării fluente și corecte a activității de comunicare a tuturor noutăților și evenimentelor petrecute in cadrul spitalului, purtătorul de cuvânt al Spital & Policlinica Sfântul Ioan Baia Mare, după înștiințarea prealabilă a managerului și cu acordul acestuia, îndeplinește următoarele atribuții:

  • Furnizează reprezentanților mass-media prompt și complet orice informație de interes public, care privește activitatea instituției;
  • Informează in timp util și asigură accesul reprezentanților mass-media la activitățile și acțiunile de interes public, organizate de unitate;
  • Asigură periodic sau de fiecare dată când activitatea instituției prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferințe de presă, interviuri.

Pentru evenimente medicale deosebite (accidente rutiere, accidente de muncă, accidente casnice, calamități, accidente colective, etc.), reprezentanții mass-media vor avea acces in spital pe intrarea  stabilita in Planul alb al instituției și  vor fi primiți in locul stabilit.

  • După stabilizarea pacienților și obținerea unui diagnostic de internare, informațiile solicitate vor fi comunicate de medicul coordonator al celulei de criză sau sau de înlocuitorul acestuia, numai după înștiințarea prealabilă a managerului și cu acordul acestuia. Toate informațiile solicitate vor fi date sub rezerva respectării codului deonotologic și tinand cont de Legea 46/2003 privind drepturile pacienților;
  • Declarațiile vor fi date in același timp pentru toți reprezentanții mass-media;

Acces neîngrădit pentru presă:

  • Când însoțesc o delegație oficială, cu acordul acesteia (Secretar de stat, miniștri);
  • Însoțită de manager / alți directori din cadrul spitalului.

Pașii care trebuie urmați în cazul accesului mass-media în spital:

  • După identificarea reprezentanților mass-media la poarta instituției de către registratorul/personalul spitalului, acesșia vor fi preluați de purtătorul de cuvânt;
  • Vor fi conduși in sala de sedințe unde purtătorul de cuvânt va răspunde la întrebările adresate;
  • Dacă reprezentantul mass-media are consimțământul pacientului pentru luarea unui interviu, purtătorul de cuvânt va însoți reprezentantul mass-media până la salonul pacientului sau va fi chemat pacientul în sala de sedințe;

 

Purtător de cuvânt: ec. Timiș Anamaria ( 0745 071 220)

Conctact: 0262 20 66 20

E-mail : management@spitalsfantulioan.ro