Potrivitprevederilor art. 225  si 226 din Legea nr, 95/2006 privind reforma in domeniu lsănătății-republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 100 din Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului- cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale,  în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate  in Spitalul Sfantul IoanBaia Mare coplata se percepe doar pentru serviciile medicale spitalicești acordate in regim de spitalizare continua.

Coplata este in valoare de 10(zece) lei/ persoana internata si se aplica doar categoriilor de asigurati care nu sunt scutite de coplata.

 

Sunt scutite de la coplata urmatoarele categorii de asigurati

a) copiii până la vârsta de 18 ani;

b) tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii;

c) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru

serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

d) persoanele fizice cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;

e) toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale;

f) persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane;

g) persoanele reţinute, arestate sau deţinute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă.

h) donatorii de celule stem hematopoietice care sunt identificaţi ca fiind compatibili cu un pacient neînrudit sau înrudit, pentru evaluarea medicală finală în vederea donării, donare şi monitorizarea post donare, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse.