În vederea aprecierii îngrijirilor medicale pe care le-aţi primit în ambulatorul Spitalului Privat și Policlinica Sfântul Ioan, cât şi a creşterii calităţii acestora, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde la întrebările din chestionarul de mai jos.