Extinderea activității Policlinicii Sfântul Ioan

S.C. POLICLINICA SFÂNTUL IOAN S.R.L., cu sediul în Municipiul Baia Mare, b-dul. Republicii nr. 30, județul Maramureș, cod poștal 430192, România, anunţă demararea implementării proiectului „Extinderea activității Policlinicii Sfântul Ioan S.R.L”, implementat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 având ca Autoritate de Management Ministerul Lucrărilor Publice,  Dezvoltării și Administrației și Organism Intermediar Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest.

Data începerii proiectului este 01.04.2017, iar data finalizării proiectului este 30.06.2019. Durata de implementare a

 

 proiectului este de 27 luni

Valoarea totală a proiectului este de 5.812.398,79 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este de 4.127.938,26 lei, din care contribuție din FEDR 3.508.747,52 lei.

Cod SMIS: 110860.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea pe piață a societății Policlinica Sfântul Ioan S.R.L prin dezvoltarea durabilă și competitivă a activitații de prestare servicii de imagistica medicală.

Rezultatele proiectului constau în achiziția a 5 active corporale specifice activității de prestare servicii medicale (Echipament de computer tomografie – 1buc. si Echipament de rezonanta magnetica – 1 buc., Set de accesorii persoane cu dizabilitati – 1 set, Instalatie de panouri fotovoltaice – 1 buc., Set de tuburi LED – 1 set.) și un activ necorporal (Software pentru monitorizarea si optimizarea dozei de radiatii in timpul examinarilor imagistice 1 buc.), participarea la două târguri internaționale de profil din Republica Moldova și Ucraina.

Impactul investiției la nivelul localităţii Baia Mare constă în crearea a 6 noi locuri de muncă, dintre care un loc de muncă pentru o persoană din categorie defavorizată, precum și crearea unui centru de servicii de imagistică medicală de înaltă calitate.