Pacient internat în Spital Sfântul Ioan Baia Mare

Spitalul și Policlinica Sfântul Ioan este locul în care vă simțiți în siguranță, iar echipa de medici care se va ocupa de cazul dumneavoastră se va asigura ca totul să decurgă cât mai bine. Suntem alături de dumneavoastră pas cu pas, până la externare, dar și după, prin controlul medical post intervenție.

Avem reputație excelentă în furnizarea serviciilor medicale, dând dovadă de profesionalism, atenție și răbdare, pentru fiecare pacient în parte.

În acest spital vă vom trata cu respect și demnitate, veți avea parte de toată atenția, iar nevoile de îngrijire și tratament medical/chirurgical necesar dumneavoastră, se vor aplica fără a ține cont de sex, statut, rasă, vârstă. Suntem aici pentru dumneavoastră.

CONDIȚII DE INTERNARE ÎN SPITAL & POLICLINICA SFÂNTUL IOAN BAIA MARE

Spitalizarea de zi acordată pacientului reprezintă o alternativă la spitalizarea continuă, pentru pacienții care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore. Pot fi doar servicii medicale programabile. Se apelează la acest tip de spitalizare în cazurile în care diagnosticul nu poate fi stabilit iar tratamentul nu poate fi monitorizat în ambulatoriu. În aceste situații pacienții beneficiază de servicii medicale de spitalizare de zi în cadrul secțiilor spitalului. Pentru internarea de zi sunt necesare aceleași documente ca și pentru spitalizarea continuă. De asemenea, motivele spitalizării de zi sunt similare motivelor spitalizării continue, spitalizarea de zi nefiind un înlocuitor pentru evaluarea diagnostică în ambulatoriu.

Internarea pacienților transferați din alte unități spitalicești se realizează doar cu avizul prealabil al medicului șef de secție din secția către care este îndrumat pacientul, avizul medicului șef Terapie intensivă pentru pacienții care urmează să fie transferați în TI. În absența acestor avize nu se poate accepta transferul interspitalicesc al unui pacient.

Internarea cu spitalizare continuă/spitalizare de zi (cu programare)

Internarea în regim de spitalizare continuă se face pe baza programării prealabile, dacă nu este urgență medico-chirurgicală.

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul din ambulatoriu, vizat de către medicul curant din secția/ compartimentul unde urmează a fi internat pacientul (parafă și semnătura medicului la rubrica Semnătura medicului + Cod parafă) și contrasemnat de medicul șef al secției. Pacientul va semna și data biletul de internare în locul desemnat. Biletul de trimitere trebuie să aibă data de emitere aceeași zi/ maxim 30 de zile înaintea datei internării. Biletele de internare eliberate cu mai mult de 30 de zile în avans nu sunt valide pentru
 • Cardul de sănătate al pacientului. În situația în care pacientul nu posedă card de sănătate, va prezenta dovadă de la casa de asigurări sau print din sistemul SIUI al casei de asigurări din care să reiasă că nu i s-a eliberat cardul. Dacă pacientului i s-a eliberat cardul de sănătate și acesta nu îl poate prezenta din varii motive (card pierdut, furat etc) internarea va fi refuzată pana la prezentarea cardului, urmând ca în cazul unei urgențe medicale pacientul să fie îndrumat către C.P.U. În această situație pacientul va putea fi internat după prezentarea adeverinței de la
 • Act doveditor al statutului de asigurat în funcție de categoria de asigurat (salariat – adeverință eliberată de angajator din care să reiasă că se virează contribuția la FNUASS și are calitate de asigurat pentru indemnizații și concedii medicale, pensionar – cupon de pensie, celelalte categorii, coasigurat, elev/student cu vârsta între 18-26 ani, liber profesioniști, persoană fizică autorizată etc.) – adeverință de asigurat eliberată de Casa de asigurare de care aparține, care să certifice calitatea de asigurat. Pacientul poate prezenta inclusiv print din sistemul SIUI al casei de asigurări.
 • Adeverința de salariat va avea conținutul prevăzut în legislația în vigoare, inclusiv mențiuni referitoare la numărul de zile de concediu medical. O adeverință incorectă sau incompletă va conduce la refuzul acordării concediului

În situația în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale doar în condiții de urgență medicală, prin intermediul C.P.U. La solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta.

 

Spital & Policlinica Sfântul Ioan Baia Mare vă pune la dispoziție la internare:

 • Pijamale/ cămașă de noapte, papuci, halat;
 • Articole de igienă personală (pastă și periuță de dinți, pieptene, aparat și pastă de ras, prosop, săpun, gel de duș + tot ce înseamnă produse de întreținere a igienei personale)
 • 3 mese zilnice în funcție de regimul alimentar recomandat de către medic ( sunt incluse tacâmuri de unică folosință, pahar apă/ceai);
 • Dulap/vestiar personal pe timpul șederii în clinica noastră;
 • Apă, ceai, cafea la discreție;
 • Televizor gratuit cu abonament FULL OPTION ( inclus Netflix).

Ce să aduceți cu dumneavoastră ?

 • Medicația recomandată de medicul curant;
 • Documente medicale anterioare relevante ( bilete externare spital, scrisori medicale, investigații medicale, radiografii, CT, RMN etc.).

Din motive de sănătate și igienă, vă rugăm să NU aduceți alimentemâncare gătită în spital .

Tot ce aveți nevoie pe parcursul internării dumneavoastră în Spitalul Sfântul Ioan este asigurat de noi.

După vizarea documentelor de internare de către medicul curant, pacienților li se va înmâna consimțământul informat specific al secției, pe care au obligația să îl citească, completeze și semneze. Dacă au nelămuriri, pacienții vor întreba medicul curant în vederea obținerii răspunsurilor adecvate.

Pacientul va achita coplata (sau va fi exceptat conform prevederilor legale), urmând a primi ulterior chitanța doveditoare a plății. Ulterior, asistentul șef îi va da pe pacienți în grija asistentei de salon/sector, care îi va conduce la salon, îi va ajuta să se instaleze, iar un medic va completa foaia de observație.

Pe parcursul internării, echipa de îngrijire va fi formată din: medicul șef de secție, medicul curant, asistenta medicală de salon/sector, infirmiera de salon/sector. În funcție de afecțiune pot interveni și alți colaboratori – fizioterapeuți, kinetoterapeuți, psihologi etc.

Asistentul șef este responsabil de întreaga activitate a personalului mediu și auxiliar.

Pacienții sunt liberi să adreseze orice întrebare legată de starea lor de sănătate medicului curant. Medicul curant va stabili dieta pe care pacienții vor trebui să o urmeze pe timpul șederii în spital. Dieta este o componentă a protocolului terapeutic și pacienții au obligația să o respecte întocmai. Masa se servește după programul afișat în secție.

 

PROGRAM ȘI REGULI DE VIZITĂ

Vizitatorii, membrii de familie, colegii, prietenii sunt parte importantă din viața unui pacient.

Bunăstarea, însănătoșirea, comunicarea pacientului este întotdeauna pe primul loc.

Uneori, însă, pentru bunul mers al recuperării pacientului, pot fi impuse restricții pentru a se putea

asigura cel mai bun tratament și îngrijire pacientului.

Vă rugăm să respectați programul de vizită.

Medicii din secții vor asigura și consultații în ambulatoriul de specialitate după un program aprobat de conducerea spitalului.

Aparținătorii se vor conforma indicațiilor și restricțiilor venite din partea personalului medical. Personalul spitalului poate solicita aparținătorilor să se legitimeze și este obligația acestora să prezinte documentele solicitate.

Nu este permisă vizitarea pacienților în afara programului de vizite. În principiu, programul de vizite va fi organizat în așa fel încât să nu împiedice programul de lucru al spitalului și orarul de contravizite.

În funcție de diferite situații potențiale, programul de vizite se poate modifica la nivelul întregului spital sau doar al unor anumite secții, fapt care va fi adus la cunoștința pacienților.

În timpul programului de vizite este permis accesul câte unui singur vizitator o dată la un pacient și pentru maxim 15 minute.

Accesul pe sectoarele cu saloane este permis doar folosind ținuta de protecție cu halate de unică folosință și protecție pentru încălțăminte. În principiu, se recomandă ca aparținătorii să viziteze la salon doar pacienții nedeplasabili (greu deplasabili).

Vizitatorii se vor spăla pe mâini la intrarea si ieșirea din salon.

Din motive de igienă, vizitatorilor le este interzis să se așeze pe paturile de spital.

În saloanele cu mai mult de două paturi nu se vor putea vizita mai mult de doi pacienți simultan.

Pe secțiile de terapie intensivă accesul vizitatorilor, chiar și în intervalul de vizite, este permis doar cu acceptul medicului șef de secție și doar cu echipament corespunzător (halat, protecție pentru încălțăminte). În timpul vizitei în sectoarele de terapie intensivă telefoanele mobile vor fi obligatoriu oprite.

Prin excepție de la regulile de mai sus, în cazul pacienților în stare gravă sau terminală, indiferent de secție/ compartiment, cu avizul expres al medicului șef de secție, familia (soț, soție, copii, părinți, frați/surori) are dreptul de a vizita pacientul indiferent de oră sau poate solicita prezența permanentă lângă pacient a unui membru al familiei dacă condițiile din secție permit acest lucru.

În caz contrar, se va permite accesul membrilor familiei la pacient în mod periodic, asigurându-se un spațiu de așteptare adecvat în vecinătatea secției.

Pe durata vizitei, atât pacienții cât și aparținătorii au obligația să mențină un ton scăzut al conversației, pentru a nu deranja alți pacienți.

Este strict interzis pentru aparținători să aducă pacienților băuturi alcoolice, țigări, alimente. Este strict interzis aparținătorilor să fumeze sau să consume băuturi alcoolice pe durata vizitei.

Este strict interzis accesul în spital al aparținătorilor cu afecțiuni de tip infecto-contagios.  In situația unei epidemii declarate sunt total interzise vizitele la pacienții internați;

Pacienții nu au dreptul să primească pe secție vizite ale unor copii sub 14 ani. De asemenea, vizitele copiilor între 14 și 18 ani se vor efectua doar însoțiți de un adult.

Personalul spitalului are dreptul de a împiedica accesul anumitor vizitatori la pacienți, în condițiile în care aceștia nu respectă prevederile prezentului ghid, au un comportament neconform față de pacienți sau personalul medical sau denotă o atitudine improprie (vestimentație neconformă etc).

Nu este permisă rămânerea aparținătorilor peste noapte în spital, cu excepția celor care au pentru această perioadă aprobarea expresă de la medicul șef de secție din secția în care are pacientul internat. În cazuri speciale (pacienții care necesită îngrijiri permanente, nedeplasabili etc), cu avizul șefului de secție, aparținătorii pot rămâne în permanență alături de pacienți, dacă există condiții hoteliere în acest sens. În aceste situații, aparținătorii vor avea ținută de spital și vor respecta întocmai regulamentul spitalului. Aparținătorii vor colabora cu echipa medicală în vederea îngrijirii pacientului, urmând întocmai recomandările și indicațiile personalului spitalului. Încălcarea acestor prevederi va duce la anularea de îndată a acestor facilități.

Este strict interzis accesul aparținătorilor în anumite spații ale spitalului (blocuri operatorii, sterilizare, laboratoare, depozite, stația de oxigen, precum și în orice alte zone stabilite de conducerea spitalului. În cazul în care aparținătorii refuză să îndeplinească solicitările personalului spitalului, va fi solicitat sprijinul pazei sau, după caz, al poliției.

Este interzis accesul în incinta spitalului a persoanelor care au asupra lor obiecte contondente sau tăietoare (ex cuțite, topoare) armament, muniții, explozibili, substanțe toxice, stupefiante sau alte instrumente care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea pacienților sau a personalului spitalului ori a patrimoniului instituției.

 

EXTERNAREA PACIENTULUI

În funcție de evoluția pacientului internat, medicul curant va stabili data externării. Medicul curant, împreună cu medicul șef de secție, sunt singurii care decid momentul externării unui pacient, în funcție de criterii medicale și de starea de sănătate a pacientului.

Decizia de externare va fi comunicată pacientului cu 24 ore anterior externării. Anunțați-vă familia sau ruda cea mai apropiată de externarea dvs. Dacă nu aveți mijloace personale (telefon mobil) pentru acest lucru, solicitați ajutorul personalului spitalului.

Medicii care își desfășoară activitatea în spital au obligația ca, la externarea pacientului, să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, scrisoarea medicală și biletul de externare din spital, care să conțină descrierea succintă a manevrelor diagnostice și terapeutice efectuate pe durata internării, evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării și indicațiile de tratament și supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului), informații care trebuie să se regăsească și în foaia de observație clinică generală ca epicriză.

Recomandările privind tratamentul la domiciliu, regimul alimentar, regimul de viață și de muncă sunt explicate de medicul curant. Dacă este cazul, medicul curant va comunica pacientului intervalul până la următoarea consultație.

Mediul curant va finaliza actul medical inclusiv prin eliberarea la externare a prescripției medicale pentru medicamente cu sau fără contribuție personală nou recomandate în episodul actual de spitalizare și, după caz pentru unele materiale sanitare, dispozitive medicale sau servicii de îngrijire medicală la domiciliu, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă în situația în care concluziile examenului medical impun acest lucru și pacientul face dovada dreptului de a beneficia de concediu medical.

 

La externarea din spital pacientul va primi următoarele documente medicale:

 • Biletul de externare, completat, semnat și parafat de medicul curant și de medicul șef de secție, având aplicată ștampila spitalului
 • Scrisoarea medicală către medicul de familie, semnată și parafată de medicul curant, având aplicată ștampila spitalului
 • Rețeta/rețetele medicale (dacă este nevoie)
 • Certificatul de concediu medical (dacă este nevoie)
 • Alte materiale educative (ex. Fișa dietetică sau de conduită) (dacă este nevoie)
 • Trimiteri către alte specialități (dacă este nevoie)
 • Decont de cheltuieli

Dacă pacientul nu prezintă actele necesare, la externare nu se vor elibera prescripții compensate sau concedii medicale. De asemenea, prescripție medicală compensată se va elibera doar dacă pe biletul de internare este specificat faptul că pacientul nu a primit rețetă compensată în ultimele 30 de zile.

După înmânarea documentelor, pacientului i se vor returna bunurile personale depozitate la spital și i se va permite să se schimbe în hainele de exterior.

În cazul pacientului care nu se poate deplasa singur, acesta este însoțit până la ieșirea din spital de o infirmieră, de unde va fi preluat de către familie sau însoțitori.

EXTERNAREA LA CERERE

Pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost înștiințat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate. Pentru a fi externat la cerere, pacientul și/sau aparținătorii vor menționa această solicitare în FOCG și vor semna, iar medicul curant va menționa situația, cu justificări, după care va contrasemna și parafa.

Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor infectocontagioase transmisibile sau în alte situații prevăzute de lege.

 

EXTERNAREA PRIN TRANSFER INTERSPITALICESC

Bolnavul poate fi transferat într-un alt spital, fie la solicitarea pacientului, fie pentru completarea/continuarea procesului de îngrijire medicală, asigurându-se în prealabil, în mod obligatoriu, locul (unitatea sanitară și numele medicului) și documentația necesară și, dacă este cazul, mijlocul de transport.

Atunci când transferul la o altă unitate spitalicească se realizează la solicitarea familiei, aceștia au obligația de a pune în contact (telefonic) medicul curant cu medicul care va prelua pacientul înainte de completarea documentelor de externare. Este obligatoriu să se facă dovada acordului directorului medical al unității sau seful de sectie în care se dorește transferul. În absența acestei confirmări telefonice, medicul curant va refuza să completeze documentele de transfer interspitalicesc, deoarece transferul nu se poate realiza fără acceptul unității medicale care urmează să primească pacientul. Dacă familia insistă în sensul externării pacientului, atât pacientul cât și aparținătorii vor semna solicitarea în FOCG iar medicul curant va completa documente de externare la cerere.

 

 TRANSPORT ȘI ACCES

Este strict interzis pacienților sau aparținătorilor să ocupe locurile de parcare din incinta spitalului, care sunt alocate exclusiv personalului medical sau echipajelor de urgență.

În cazul pacienților nedeplasabili care se prezintă la spital pentru internare programată, este permis accesul cu autoturismul în vederea internării pacientului, dar fără a se depăși un maxim de 10 minute.

În cazul preluării pacienților nedeplasabili care se externează, aparținătorii vor avea acces cu autoturismul personal, dar staționarea autoturismului în incinta spitalului nu va depăși 5 minute.

Accesul în spital este strict interzis cu aparatură de înregistrare audio-video și foto cu excepția situațiilor în care există acordul explicit al conducerii spitalului și în prezența purtătorului de cuvânt al instituției.

Folosirea telefoanelor mobile sau a stațiilor de emisie-recepție este interzisă la etajele cu pacienți sau în preajma zonelor de tratament a acestora deoarece interferențele electromagnetice pot bruia echipamentul medical esențial care monitorizează starea pacienților.

Vă rugăm să luați la cunoștință faptul că un comportament neadecvat din partea rudelor sau pacienților nu va fi tolerat. in cazul unei astfel de situații, paza sau gardianul vor fi chemați.

 

FACILITĂȚILE SPITALULUI & POLICLINICII SFÂNTUL IOAN BAIA MARE

Programul de masă

Veți avea la dispoziție un meniu. Dacă urmați o dietă specială, trebuie să informați medicul curant sau asistenta medicală care se ocupa de dvs. Mesele sunt servite la orele următoare :

Micul dejun: 8:00

Prânz: 13:00

Cina: 17:30– 18:00

Mesele în sistem catering sunt servite în salon pentru a oferi tot confortul de care au nevoie pacienții noștri înainte și după eventualele intervenții chirurgicale.

La internare pacientului ii se va face o anamneza, pe baza careia se vor consemna in FOCG posibile intolerante la alimente.

Cazarea pe durata internării

Sistem de cazare în regim hotelier cu toate dotările: televizor flatscreen cu Netflix full option, saloane primitoare, igienă maximă, obiectele de primă necesitate asigurate toate de către spitalul nostru.

 

ACCESUL LA INFORMARE

Pe durata tratamentului, trebuie să vă simțiți liber să discutați despre condiția dvs. cu doctorul, asistenta, asistentul social sau terapeutul. Acesta va oferi explicații și va permite să-i adresați întrebări sau să căutați lămuriri referitoare la orice subiect care vă poate fi neclar.

În principiu, Spitalul & Policlinica Sfântul Ioan Baia Mare are toate facilitățile necesare pentru precizarea unui diagnostic și pentru conducerea adecvată a tratamentului.