Pentru consultațiile în regim ambulatoriu aveți nevoie de următoarele documente: 

  • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist;
  • Cardul de asigurat, adeverință înlocuitoare card (pentru consultații gratuite)
  • Buletin de identitate sau carte de identitate;
  • Pentru eliberarea concediului medical: adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;
  • Certificat de naștere în cazul minorilor (0-14 ani);
  • Formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul);
  • Cupon de pensie (dacă este cazul).